Pro děti

Pro děti v našem cetru pro rodinu pořádáme během roku řadu aktivit. 

 

 

V době letních prázdnin jsou to jak pobytový tak příměstský tábor

 

Logo OPZ

 

Projekt Příměstské tábory na Uherskobrodsku s reg. číslem CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0015474 byl podpořen z Operačního programu Zaměstnanost

 

DCPR UB vyhlašuje při slavnosti Panny Marie Růžencové výtvarnou soutěž pro děti
z celého děkanátu, která bude spočívat ve tvorbě růžence. 


Soutěž bude rozdělena do 4 kategorií:
I. kategorie: 3 až 6 let (MŠ)
II. kategorie: 1. až 3. třída ZŠ
III. kategorie: 4. až 6. třída ZŠ
IV. kategorie: 7. až 9. třída ZŠ


Soutěž bude probíhat od 1. do 30. října, její vyhlášení bude 6. 11. po hrubé mši svaté ve
farním kostele UB v 10:15.

Hotový růženec odevzdejte v obálce s vaším jménem a
příjmením, věkem, kategorií, tel. kontaktem a názvem farnosti do schránky vaší farnosti
nebo přímo vašemu faráři po mši svaté.

Po vyhlášení budou během listopadu všechny růžence
vystaveny ve farním kostele v UB a poté rozdány seniorům na LDN našeho děkanátu jako
malý vánoční dárek. (Pokud byste svůj růženec chtěli zpět, stačí to uvést na obálku.)

MOC SE TĚŠÍME NA VAŠE VÝROBKY :-) !