Stravování je zajištěno celodenní:

Přesnídávka - 9:00  

Oběd - 11:15

Svačinka - 14:00

 

Cena za stravování od 1.9. 2022

Děti do dovršení 3 let:

přesnídávka       12,- Kč                

oběd                   35,- Kč

svačinka             12,- Kč

 

Děti od 3 do 6 let:

přesnídávka       13,- Kč                

oběd                   36,- Kč

svačinka            13,- Kč

 

Děti od dovršení 6 let:

přesnídávka       13,- Kč               

oběd                   38,- Kč

svačinka            13,- Kč

 

Pitný režim  - 2,- Kč denně

 

Obědy jsou dováženy ze školní jídelny SOU Uherský Brod, svačinky zajišťujeme sami.                        

V době prázdnin, kdy je uzavřena školní jídelna pak z  Charity Uh. Brod.